Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Tisková konference

Evropská urologická klinika vyhlásila v tomto roce uplynulý týden týdnem urologickým s hlavním tématem kvalita života spojená s urologickými onemocněními.

Spolek EuropaUomo CZ se sídlem na UK ve FN Brno uspořádala na exkluzivním místě pražského klubu Lávka u Karlova mostu tiskovou konferenci s tímto tématem (program v příloze). Lékaři urologické kliniky Dr. G. Varga, PhD, FEBU, Dr. V. Vít a prof. D. Pacík prezentovali postupně 4 sdělení na téma kvality života ovlivňované průběhem urologických onemocnění i jejich léčbou. Zaměřili se na otázky jak kvalitu života maximalizovat a minimalizovat negativní dopady progrese onemocnění i jejich léčby a učinit další život pokud možno plnohodnotným a nikoliv jenom pouhým přežíváním. Jako společný jmenovatel se všude objevuje význam včasné diagnostiky a tedy chodit k lékaři s preventivním cílem pravidelně a tedy pro případnou léčbu přijít včas, stejně jako volba optimálních léčebných modalit.

Tiskovou konferenci navštívilo téměř 20 zástupců nejrůznějších medií a vyvolala velmi živý zájem, bohatou diskuzi s velmi příznivou interakcí a stala se tak důstojným příspěvkem této celoevropské iniciativy.Pozvánku pro novináře naleznete zde:

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE