Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra Vokřála



Hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka



Naši partneři:
























Prohlášení Europa UOMO – Evropské koalice proti rakovině prostaty

Představitelé podpůrných skupin pacientů s rakovinou prostaty, nyní již z 24 evropských zemí, definovali aktivity v boji proti rakovině prostaty takto:
Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších onemocnění v celé Evropě. Odhad je téměř 300 000 nových případů v tomto roce v EU a jejich počet se bude v příštích letech dále zvyšovat.
Aktuálně je v Evropě více než tři miliony pacientů s touto nemocí.
Nové diagnostické metody a změny v přístupu k této nemoci znamenají, že stále více případů je zjištěno už v raném stádiu, kdy je léčba účinnější.
Rakovina prostaty je chronické onemocnění, které způsobuje mnohé citové a společenské problémy pacientům i jejich rodinám. Pokroky v dlouhodobé kontrole choroby zlepšují jak délku, tak kvalitu života pacientů.
Kontrolovat společenské následky choroby a možné prevence je možné při soustavném zvyšování pokroku ve výzkumu a péči o pacienty.

Z těchto uvedených důvodů jsme sestavili 10 hlavních cílů, které vyžadují trvalou pozornost:
  1. Najít cesty a prostředky na zabezpečení kvality života pro pacienty s rakovinou prostaty a jejich rodiny.
  2. Podporovat šíření a výměnu jak důkazné evidence, tak faktických a aktuálních informaci o rakovině prostaty.
  3. Podporovat uvědomění a vhodné diagnostické a prognostické postupy.
  4. Zdůraznit nutnost brzkého zjištění choroby.
  5. Vést kampaň za možnost optimální léčby a přístupu k ní.
  6. Zabezpečit kvalitní podpůrnou péči při a po léčbě.
  7. Zabezpečit multi-profesionální kvalitu péče a vhodnou lékařskou infrastrukturu.
  8. Ocenit dobrou klinickou praxi a podporovat její vývoj.
  9. Zajistit, aby všichni plně porozuměli navrhované léčbě, včetně účasti na klinických studiích, a dále práva pacienta na další lékařský názor.
  10. Podporovat pokrok ve výzkumu rakoviny prostaty.

My, evropští pacienti, se hlásíme k odpovědnosti za kontrolu této nemoci ustanovením Evropského sdružení rakoviny prostaty Europa UOMO. Antverpy, Belgie

Existence skupin pro podporu pacientů pomáhá i jejich rodinám a blízkým, důležitou roli hraje i v odborné podpůrné péči. Vede ke zlepšení kvality života již od zahájení léčebné péče, v dobré víře, že poučený a s důvěrou přistupující pacient se stává angažovaným, aktivním pacientem.



The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE