Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:

Tento týden na Vaše dotazy odpovídá: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
přednosta urologické kliniky FN v Brně
Karcinom prostaty není ani rýma nebo angína, abychom ho mohli „přechodit“ nebo vyléčit léky. Jedná se o třetí nejčastější příčinu úmrtí muže na zhoubný nádor v České republice, tedy dost důvodů proč se tímto onemocněním vážně zabývat. V době, kdy zatím bohužel nejsme schopni dosáhnout účinné primární prevence karcinomu prostaty, pokud chceme nepříznivý trend v úmrtnosti zvrátit, zbývá nám tak zvaná prevence druhotná (sekundární). Co to znamená? Diagnostikovat onemocnění včas – když je nádor ohraničený na prostatickou žlázu a my ho můžeme vyléčit a vyléčit ho u muže, který vyléčení potřebuje – když má muž před sebou předpoklad zbytku života alespoň 10 let, během kterých lze předpokládat, že ho nádor ohrozí na životě či na zdraví, pokud ho dříve nevyléčíme. Pokud se nádor dostal již do stadia, kdy ho již definitivně vyléčit nelze, stále máme k dispozici metody, jak ho alespoň léčit, prodloužit dobu zbytku života s nádorem nebo alespoň zlepšit kvalitu tohoto života. Při úvahách o riziku tohoto onemocnění nebo tehdy, když byla diagnóza již učiněna, na mysl přichází řada závažných otázek. Pokud tomu tak bude, můžete zásadní dotazy položit prostřednictvím následující e-mailové adresy. Odpověď můžete očekávat do týdne.


Email:

Dotaz:


Děkujeme za Váš dotaz, odpověď obdržíte nejpozději do jednoho týdne.

  Opište prosím číslice.

  


Partner poradny:
The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE