Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovníček pojmů

Nezhoubné zbytnění prostaty
Když muž stárne, jeho prostata se zvětšuje a může omezovat tok moči. Toto onemocnění se nazývá nezhoubné zbytnění prostaty nebo benigní hyperplazie prostaty (BPH). Je tak časté, že zavdalo podnět ke rčení, že „každý muž bude mít zvětšenou prostatu, pokud bude žít dostatečně dlouho“.

Akutní a chronický zánět prostaty a chronický zánět prostaty
Chronický zánět prostaty je běžným zánětlivým onemocněním předstojné žlázy. Když je nějaká část těla zanícená, je červená, horká a citlivá. Předpokládá se, že až 35 % mužů starších 50 let může trpět chronickým zánětem prostaty. Akutní zánět prostaty je mnohem neobvyklejší. K léčbě zánětů prostaty způsobených infekcí se často používají antibiotika. Protože není známo, co způsobuje neinfekční zánět prostaty, může být tento stav obtížně léčitelný.

Rakovina prostaty
Rakovina prostaty je onemocnění, které napadá buňky prostaty. Buňky obvykle rostou a dělí se řádným způsobem. Nicméně když začne jedna z prostatických buněk nekontrolovaně bujet, může dojít ke vzniku nádoru. Zhoubné nádory prostaty se mohou rozšířit do dalších částí těla. U mnoha mužů se rakovina prostaty rozvíjí pomalu a nezpůsobuje žádné potíže až do doby, než se rozšíří mimo prostatu. Je důležité odhalit nádory prostaty v raném stadiu, vyhodnotit agresivitu nádoru a začít s odpovídající léčbou, dříve než se rakovina rozšíří. Rakovina prostaty je nejčastějším nebo druhým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů ve vyspělých zemích a třetím nejčastějším zhoubným nádorem všeobecně.

Inkontinence moči
Ztráta kontroly močového měchýře je běžným problémem, který nás často uvádí do rozpaků. Ačkoliv inkontinence moči postihuje miliony lidí, nejde o normální součást stárnutí, nebo u žen o nevyhnutelný důsledek porodu či změn po menopauze. Jedná se o zdravotní problém, který může mít mnoho příčin, jak poměrně jednoduchých a omezených, tak i komplexnějších. Pokud máte problémy s ovládáním močového měchýře, které ovlivňují vaše každodenní činnosti, neváhejte s návštěvou urologa/lékaře. V mnoha případech lze inkontinenci moči zastavit.

Stresová inkontinence
Nejběžnějším typem inkontinence. Znamená, že malé množství moči uniká během fyzické aktivity, včetně kašlání, kýchání, smíchu nebo zdvihání těžkých předmětů. Je to proto, že svaly pánevního dna jsou slabé a nedokážou se správně napnout (stáhnout). Obvykle unikne jen troška moči, ale může to být velmi nepříjemné, zvláště když zapomenete vyprázdnit močový měchýř před fyzickou aktivitou. Tento typ inkontinence je běžný u žen po narození dětí nebo po menopauze. Může se objevit i u mužů po radikálním odstranění prostaty, léčbě ozařováním nebo jakémkoli zákroku, který poškodí svěrač.

Urgentní inkontinence
Druhý nejběžnější typ inkontinence. Při tomto typu se močový měchýř stahuje mimovolně, což vede ke ztrátě kontroly měchýře a úniku moči. K tomu dochází, protože existuje problém se signály mezi mozkem a močovým měchýřem. Močový měchýř může být pociťován jako plnější, než ve skutečnosti je, a příliš brzy dává mozku pokyn, že je plný. Svalstvo měchýře se smrští příliš brzy a měchýř se zcela vyprázdní - často dříve než stihnete dojít na toaletu. K urgentní inkontinenci může dojít během jakékoli činnosti, i když jen sedíte. Lidé trpící urgentní inkontinencí často chodí mnohokrát za noc na toaletu.

Erektilní dysfunkce (ED)
Neschopnost dosáhnout a udržet erekci potřebnou pro uspokojivý sexuální výkon je běžným a nepříjemným problémem. Ačkoliv ED postihuje přibližně jednu desetinu mužů, nejedná se o normální součást stárnutí. Často jde o zdravotní problém, který může mít mnoho příčin. ED může být někdy první a důležitou  známkou jiného závažného onemocnění, při včasné diagnóze je pak jeho léčba mnohdy snazší a účinnější V současnosti existuje i mnoho různých možností léčby a je velká pravděpodobnost, že některá z nich bude ve vašem případě účinná. Takže pokud váš sexuální život trpí kvůli ED, neváhejte s návštěvou urologa/lékaře. ED lze v mnoha případech zastavit.

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE