Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Příspěvky a prezentace

Jak chutná vlastní medicína
Kombinovaná farmakologická léčba v urologii – ekonomické aspekty a kvalita života? Kam až můžeme zajít?
Každý muž po padesátce by měl mít svého urologa
(rady jak zvládat odpovědi na otázky o prostatě a zhoubných nádorech prostaty)

Onemocnění prostaty leták
Onemocnění prostaty leták 2
Kontrola prostaty leták
Jak léčit kostní metastázy?

Karcinom prostaty

Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty?
Možnosti primární prevence karcinomu prostaty - běžná klinická praxe, nereálná fikce či blízká budoucnost?
Radikální prostatektomie a močová kontinence: jak dosahovat optimálních výsledků a jak lze předejít této závažné komplikaci?
Evropský den karcinomu prostaty - leták
Evropský den karcinomu prostaty - brožura
Benigní hyperplazie prostaty, zánět a karcinom prostaty
Jaká je skutečnost srovnání konvenčního a roboticky asistovaného přístupu k radikální prostatektomii?
Nové horizonty možností léčby kostního postižení při hormonální léčbě nebo metastatickém karcinomu prostaty
Pokročilý karcinom prostaty
Může systematické zdokonalování operační techniky trvale zlepšovat výsledky
Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty
Primární prevence karcinomu prostaty – skutečnost, fikce nebo reálná blízká budoucnost
Novinky a kontroverze karcinomu prostaty 2009
Karcinom prostaty – molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence
(Uveřejněno se souhlasem redakce časopisu Klinická biochemie a metabolismus, číslo 16 (37). 2008, No. 1, p. 19-26.)
Diseminovaný karcinom prostaty – kdy a jakou indikovat hormonální deprivaci a chemoterapii a jejich kombinace?
Diseminovaný karcinom prostaty možnosti léčení kostního postižení a kvalita života
Prostatický Specifický Antigen (PSA) a jeho izoformy pro časnou diagnostiku karcinomu prostaty
Dnešní úloha a možnosti PSA v diagnostice prognóz karcinomu prostaty
Karcinom prostaty (KP) – informace pro pacienty
Karcinom prostaty pro praktického onkologa, urologa i rodinného lékaře
(Proč má smysl jeho diagnóza v časném stadiu a jak lze toto onemocnění přežít?)

Karcinom prostaty – informace pro praktického lékaře
Současné postavení radikální prostatektomie
Léčba karcinomu prostaty ozařováním – radioterapií
Radioterapie karcinomu prostaty
Prevence a možnosti léčby komplikací vzniklých po medikamentózní léčbě karcinomu prostaty a benigní hyperplazie prostaty
Prevence a léčba komplikací spojených s ozářením karcinomu prostaty
Kostní metastázy u karcinomu prostaty
Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty a karcinomu prostaty v České republice
Prevence a léčba komplikací spojených s ozářením karcinomu prostaty

Urolitiáza

Slovníček pojmů týkajících se močových kamenů v ledvině a močovodu
Příčiny močových kamenů v ledvině a močovodu
Příznaky a diagnostika močových kamenů v ledvině a močovodu
Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu
Prevence recidivy močových kamenů
Metabolické vyšetření u pacientů s močovými kameny
v ledvině nebo močovodu

Základní informace o močových kamenech v ledvině a močovodu
Dotazy a poznámky

Benigní hyperplazie prostaty

Léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) u muže – co je možné a co je racionální?
Benigní hyperplazie prostaty (nezhoubné zbytnění prostaty) – informace pro pacienty
Benigní hyperplazie prostaty - informace pro praktického lékaře
Léčba benigní hyperplazie prostaty


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE