Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaExkluzivní partner:


Příspěvky a prezentace

Inkontinence

Mikční dysfunkce a inkontinence u žen - nová farmakoterapie
Inkontinence plakát
Inkontinence leták
Prevence a možnosti léčby inkontinence (úniku moči) vzniklé po léčbě karcinomu (zhoubného rakovinového nádoru) prostaty a benigní hyperplazie (nezhoubného zvětšení) prostaty

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE