Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Doporučená centra

Brno
Urologie prof. Pacík s.r.o.
Lidická 13, 602 00, Brno

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
přednosta urologické kliniky, FN Brno

Praha
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Přednosta urologické kliniky, VFN, Ke Karlovu 6

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
přednosta urologické kliniky, FN Motol

Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
přednosta urologické kliniky, FN Vinohrady

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D
přednosta urologického oddělení, Thomayerova fakultní nemocnice

České Budějovice
prim. MUDr. Miloš Fiala
přednosta urologického oddělení, Krajská nemocnice České Budějovice

Hradec Králové
MUDr. Miloš Broďák
přednosta urologické kliniky, FN Hradec Králové

Zlín
prim. MUDr. Jaroslav Hynčica
přednosta urologického oddělení, Baťova nemocnice Zlín

Nové Město na Moravě
prim. MUDr. Jaroslav Tůma
přednosta urologického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

Liberec
prim. MUDr. Jan Mečl
přednosta urologického oddělení, Nemocnice LiberecThe European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE