Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Cíle Europa UOMO

Cílem Europa UOMO (více na www.europa-uomo.org) je pravdivě a srozumitelně informovat pacienty, jejich rodiny a blízké o tomto závažném onemocnění a pomáhat jim jak v prevenci, tak v boji s tímto onemocněním.

Rozvoj aktivit Europa UOMO je založen na třech pravidlech:
  1. Prioritou je trvalá podpora zájmů pacienta, zaměřená na kvalitu života spočívající na solidaritě a vzájemném respektu.
  2. Poskytování informací za účelem šíření osvěty/poučení pro muže na základě prokázaných poznatků vyplývajících z celostní péče soustředěné na pacienta.
  3. Spolupráce s profesionálními organizacemi za účelem podpory optimální lékařské péče.
Europa UOMO CZ vychází při realizaci vlastních aktivit z pravidel koalice. Ve spolupráci s aktivními členy občanského sdružení, zejména s jejich dobrovolnými svépomocnými skupinami, se zaměřuje:
The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE