Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Brožura: Rakovina prostaty – doporučení pro snížení rizika výskytu nejčastějšího zhoubného onemocnění u mužů a snížení úmrtnosti na karcinom prostatyThe European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE