Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaExkluzivní partner:


Aktuality

Rozhovor prof. Pacíka na téma: Inkontinence či močové kameny? Pozor na jeden vitamin
(29. ledna 2017)

Urologická klinika pokračuje v edukačních aktivitách laické i odborné veřejnosti

PRAHA (13. listopadu 2015) - Urologická klinika FN Brno se připojila k aktivitě pražských kolegů v rámci „urologického týdne" v pořadu ČT Sama doma, v němž prof. Pacík vystoupil s tématem Inkontinence. K tomuto tématu přišla nečekaně obrovská interakce ze strany diváků, malá část dotazů byla zodpovězena na místě a zbytek následně e-mailovou komunikací.

Více naleznete zde:
1. část
2. část


Tisková konference - Inkontinence u mužů není tabu

BRNO (18. března 2014) - Problematika inkontinence je jedním z nejaktuálnějších témat současné urologie. Tato porucha postihuje během života až 16% evropské populace, u mužů její prevalence stoupá s věkem až na 32%. V posledních několika letech je jí věnována mimořádná pozornost zejména s ohledem na výsledky mezinárodních epidemiologických studií, které ukazují na její vysoký výskyt v populaci. Ke zvýšení celospolečenského povědomí přispěla i tisková konference, kterou k tomuto tématu v úterý 18. března 2014 pořádala Urologická klinika FN Brno.


Tisková konference – Inkontinence – od ostychu k moderní léčbě

PRAHA (24. září 2012) V pondělí dne 24. 9. 2012 uspořádala Europa UOMO CZ se sídlem na urologické klinice FN Brno v Praze tiskovou konferenci na téma inkontinence. Pozvání přijal prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., přednosta pražské Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN a MUDr. Lukáš Horčička z nestátního zdravotnického zařízení GONA, s.r.o. Konference se zúčastnilo 21 mediálních zástupců.

Tisková zpráva 1
Tisková zpráva 2The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE