Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Aktuality


Ve spolupráci s prof. Daliborem Pacíkem z FN Brno jsme připravili brožurku „Rakovina prostaty – doporučení pro snížení rizika výskytu nejčastějšího zhoubného onemocnění u mužů a snížení úmrtnosti na karcinom prostaty.“
Brožurka byla vydána díky spolupráci a příspěvkům významných světových lékařů.
Brožurku můžete zhlédnout zde.Nová metoda léčby zbytnění prostaty využívá sterilní vodní páru
Dalibor Pacík, Urologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Výsledky výzkumu zcela nové metody použité v léčbě nezhoubného zbytnění prostaty (BPH) byly hlavním tématem vyzvané přednášky „Convective Water Vapor Energy (WAVE) Ablation for Treatment of LUTS Secondary to BPH: An Update of Ongoing Clinical Studies“?, kterou profesor Dalibor Pacík přednesl na výjezdním zasedání newyorské sekce Americké urologické asociace (které se po 19 letech konalo opět v Praze). Účastníci se mohli seznámit s komplexními a aktuálními informacemi z proběhlých studií o této nové technologii, která je v USA nyní aktuálně již uvedena do klinické praxe.
> Zobrazit celý článek


Obdrželi jsme záštitu nad projektem Europa OUMO od hejtmana Jihomoravského kraje,
JUDr. Bohumila Šimka. Děkujeme.

(10. února 2017)


Onemocnění a nádory prostaty
Dalibor Pacík, Urologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Česká populace stárne, ale to neznamená, že se automaticky musí zvyšovat počty nemocných a současně snižovat kvalita života. Musíme sami přistupovat zodpovědně ke svému zdraví. Je třeba, aby muži včas začali řešit problémy spojené s prostatou a tím předcházeli zbytečným komplikacím, které zatěžují a ohrožují jejich organismus a ekonomiku zdravotního systému. Nemoc je obtěžující pro celou rodinu a tak hlavně manželky a partnerky mohou být pojítkem mezi nemocným a lékařem - mohou už v počátcích muže k lékaři nasměrovat.
Existují tři základní onemocnění prostatické žlázy. Zánět prostaty, nezhoubné zbytnění a zhoubný nádor. Závažnost onemocnění se zvyšuje v pořadí, jak jsem je jmenoval. Je pozoruhodné, že jednu prostatu mohou během života postihnout všechna tři onemocnění, a to následně i současně.
> Zobrazit celý článek


Rozhovor prof. Pacíka na téma: Rakovina penisu: Je nutný radikální řez?
(31. ledna 2017)

Urologický týden a EuropaUomo CZ

Evropská urologická klinika vyhlásila v tomto roce uplynulý týden týdnem urologickým s hlavním tématem kvalita života spojená s urologickými onemocněními.
Spolek EuropaUomo CZ se sídlem na UK ve FN Brno uspořádala na exkluzivním místě pražského klubu Lávka u Karlova mostu tiskovou konferenci s tímto tématem (program v příloze). Lékaři urologické kliniky Dr. G. Varga, PhD, FEBU, Dr. V. Vít a prof. D. Pacík prezentovali postupně 4 sdělení na téma kvality života ovlivňované průběhem urologických onemocnění i jejich léčbou. Zaměřili se na otázky jak kvalitu života maximalizovat a minimalizovat negativní dopady progrese onemocnění i jejich léčby a učinit další život pokud možno plnohodnotným a nikoliv jenom pouhým přežíváním. Jako společný jmenovatel se všude objevuje význam včasné diagnostiky a tedy chodit k lékaři s preventivním cílem pravidelně a tedy pro případnou léčbu přijít včas, stejně jako volba optimálních léčebných modalit.
Tiskovou konferenci navštívilo téměř 20 zástupců nejrůznějších medií a vyvolala velmi živý zájem, bohatou diskuzi s velmi příznivou interakcí a stala se tak důstojným příspěvkem této celoevropské iniciativy.

Tisková konference

Ve spolupráci s European Association of Urology připravujeme v rámci Urology Week tiskovou konferenci na téma: Urologická onemocnění a kvalita života. Onemocnění prostaty – úskalí léčby a možnosti řešení. Tisková konference proběhne dne 27. září 2016 v Praze v kavárně Klubu Lávka. Pozvánku pro novináře naleznete zde.


Europa Uomo CZ a spolupráce jejich představitelů s americkou urologií

Prof. D. Pacík byl prezidentem NY sekce AUA Ivanem Grunbergerem pozván jako přednášející na výjezdní zasedání New Yorské sekce Americké urologické asociace, které se po 19 letech opět uskutečnilo v Praze. Profesor Pacík na zasedání v hotelu Four Seasons přednesl přednášku „Convective Water Vapor Energy (WAVE) Ablation for Treatment of LUTS Secondary to BPH: An Update of Ongoing Clinical Studies“, Jedná se o studie, které shrnují dosavadní výsledky použití zcela nové technologie v léčbě nezhoubného zbytnění prostaty a na základě kterých, americká FDA v srpnu 2015 povolila komerční užití této technologie v léčbě BPH v USA a od té doby doposud již bylo v běžné klinické praxi v USA úspěšně léčeno již více než 2000 pacientů. Výsledky pilotní studie, která probíhala v letech 2013 - 2014 na UK FN Brno (prof. Pacík jako principal investigator) byly podkladem, aby FDA schválila pozdější multicentrickou pivotní studii v USA a jsou předmětem již 4 publikací in extenso uveřejněných v prestižních časopisech s impakt faktorem, 8 abstrakt a 8 přednášek na mezinárodních sjezdech (se spoluautory kolektivu urologů z UK).

Na základě dlouholeté spolupráce profesora Pacíka, od roku 1995 člena AUA, s americkou urologií mu zde bylo uděleno čestné členství NY sekce AUA.

V přípravě je dále nová studie a účast UK na zkoumání využití této technologie v léčbě karcinomu prostaty lokalizovaného na prostatickou žlázu.

Farmakoterapie onemocnění urogenitálního systému

MIKULOV (20. - 21. listopad 2015) Ve dnech 20. a 21. listopadu 2015 uspořádala Česká farmaceutická společnost v Mikulově Sympozium klinické farmacie s tématem „Farmakoterapie onemocnění urogenitálního systému". Profesor Pacík byl požádán o poměrně rozsáhlou 40 minutovou přehlednou přednášku na téma Symtomy dolních močových cest, kterou přednesl v sobotu 21. listopadu 2015 před auditoriem 450 aktivních a vysoce motivovaných farmaceutů, po které následovala bohatá a živá diskuze.


Minulosti, současnosti i budoucí perspektivy operace radikální prostatektomie

PRAHA (19. - 20. listopad 2015) Ve čtvrtek a pátek 19. listopadu 2015 a 20. listopadu 2015 oslavila Urologická klinika VFN v Praze 40. výročí svého založení. U této příležitosti bylo uspořádáno odborné slavnostní sympozium pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a ředitelky VFN. Prof. Pacík pronesl vyzvanou přednášku na téma minulosti, současnosti i budoucích perspektiv operace radikální prostatektomie.


Výsledky americko-českého výzkumu byly publikovány v prestižním americkém časopise s IF 

Jak jsme již dříve informovali, výsledky výzkumu vývoje nové léčebné metody nezhoubného zbytnění prostaty, který byl proveden na Urologické klinice FN Brno LF MU, vedly ke schválení FDA k provedení velké multicentrické studie v USA. Metoda spočívá v ambulantní aplikaci sterilní vodní páry do přechodové zóny prostatické žlázy v lokální anestezii a vede k praktickému vymizení této zóny a zlepšení klinických příznaků. Tyto výsledky byly uveřejněny ve dvou článcích časopisu UROLOGY s upoutávkou na titulní straně. Metoda již byla uvedena do klinické praxe v USA.

Článek 1
Článek 2


Urologická klinika FN Brno a aktivní účast na prestižním 3rd Global Expert Forum Advances in Prostate Cancer

PRAHA (3. - 4. července 2015) Ve dnech 3. a 4. července 2015 se v kongresových prostorách hotelu Intercontinental v Praze uskutečnilo 3rd Global Expert Forum Advances in Prostate Cancer, během kterého se přední experti tématu karcinom prostaty (z Evropy, severní Ameriky i Asie) interaktivním způsobem podělili s auditoriem o nejnovější (vycházející z informací kongresů EAU, AUA a ASCO tohoto roku) poznatky, prognózy, diagnostiky i léčby tohoto u mužů nejčastějšího zhoubného onemocnění, které je v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtí muže na zhoubný nádor.

Profesor Pacík z Urologické kliniky FN Brno byl jedním z vyzvaných přednášejících a převzal roli národního garanta této edukační akce, které se zúčastnilo více než 200 urologů a onkologů z 28 zemí celého světa. Přednáška profesora Pacíka pokrývala téma „Optimal management of bone health in castrate-naive and castrate-resistant prostate cancer“.

Celá akce měla vysoce interaktivní průběh s nesmírně aktivním přístupem auditoria, které bylo převážně zahraniční (z ČR se účastnilo pět lékařů). Pro zájemce podrobnější údaje můžete nalézt (přednášek a edukačních materiálů včetně webcastů) na www.prostatecancer-expertforum.com.

Pozvánka
Abstrakt


Urologická klinika a její aktivní účast na kongresu Evropské urologické asociace (EAU)

ESP - MADRID (20. - 24. března 2015) Zástupci Urologické kliniky FN Brno a LF MU prezentovali na březnovém kongresu EAU výsledky jednoho ze svých vědeckých projektů základního výzkumu zaměřeného na zkoumání potenciálu nových biomarkerů z moči pro diagnostiku a zejména sledování úspěšnosti léčby renálního karcinomu, který reprezentuje výsledky mezioborové a interinstitucionální spolupráce: Circulating miRNA-378 and miRNA- 210 in patients with renal cell carcinoma and their levels after surgical removal of the tumour M. Fedorko, M. Staník, R. Iliev, H. Mločochová, T. Macháčková, D. Pacík, J. Doležel, O. Slabý. Účast byla o to cennější, že se - spolu s několika prezentacemi autorů pouze ze dvou pražských pracovišť, jednalo o jediné příspěvky reprezentující celou českou urologii na této nejvýznamnější evropské urologické akci.


Tým urologické kliniky LF MU FN Brno na kongresu Americké urologické asociace, mezinárodní výzkum a zavedení nové léčebné metody, publikace a další spolupráce na vývoji další nové metody

USA – NEW ORLEANS (15. - 19. května 2015) - Tým urologické kliniky úspěšně prezentoval na kongresu Americké urologické asociace (světově nejvýznamnější vědecká urologická akce roku) výsledky mnohaleté práce v podobě sdělení:

INFECTIOUS COMPLICATIONS OF PROSTATE BIOPSY: THE CHANGES IN ANTIBIOTICS RESISTANCE PATTERNS – THE REVIEW OF 10-YEAR PERIOD: A. Čermák, N. Marečková, D. Pacík, R. Wasserbauer.

Dále zde byly prezentovány výsledky americké multicentrické studie užití zcela nové léčebné metody (aplikace sterilní vodní páry do prostatické žlázy) v méně invazivní léčbě nezhoubného zbytnění prostaty (BPH). Zde stojí za připomentí, že to byl právě kolektiv urologické kliniky, který v rámci klinického hodnocení v rámci pilotní studie tuto metodu zkoumal a jeho výsledky sloužily právě k vydání souhlasu FDA pro uskutečnění právě proběhlé americké studie. Tato na velkém souboru potvrdila velmi slibné výsledky z Brna, což jednak podtrhlo jejich validitu a jednak vytvořilo platformu pro užití v běžné klinické praxi. Prof. Pacík se zúčastnil jednání komise FDA, která do konce tohoto roku vydá rozhodnutí o povolení pro užití v běžné klinické praxi. CE Mark této technologii již na základě našich výsledků byla udělena. Výsledky naší studie již byly přijaty do tisku a dva články budou v tomto roce otištěny ve dvou prestižních amerických časopisech s IF

Současně se profesor Pacík zúčastnil dalšího obsáhlého jednání, kde bylo konkretizováno již dříve vydané rozhodnutí a vytvořen časový plán klinického hodnocení této technologie v léčbě karcinomu prostaty, které pro vydání stanoviska FDA proběhne rovněž na urologické klinice FN Brno. Jedná se o velmi prestižní a významnou účast na výzkumu, který přinese nejednom významné publikace, ale především zcela zásadní posun v léčbě těchto dvou onemocnění (v oblasti BPH toho již dosaženo bylo).

Profesor Pacík se na pozvání dále setkal s vedením Americké urologické asociace jako za 23 let zatím jediný účastník akademického programu „EAU – AUA International Academic Exchange Program“ z ČR i SR.


Záštita primátora statutárního města Brna
Dne 31. března 2015 jsme od Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, obdrželi záštitu nad projektem Europa UOMO CZ. Této podpory si velice vážíme, děkujeme. Záštitu si můžete prohlédnout zde.

Newsletter Europa UOMO - Did you know?
O aktivitách občanského sdružení Europa UOMO v České republice informuje lednový newsletter Europa UOMO - Did you know? Jsme potěšeni, že se o naší práci zmiňuje významný informační zdroj naší zastřešující centrály. Newsletter si můžete prohlédnout zde.

Tisková konference „Europa UOMO CZ a „Urology Week“ 2014“
PRAHA (25.září 2014) - EuropaUomo CZ (česká odnož celoevropské koalice boje proti rakovině prostaty) se sídlem na UK FN Brno uspořádala ve čtvrtek 25. 9. 2014 v Praze tiskovou konferenci s názvem „Onkologická onemocnění v urologii, jak je včas diagnostikovat a vyléčit, novinky v diagnostice a léčbě“. Záštitu převzali pan ředitel FN Brno MUDr. R. Kraus MBA, pan děkan LF MU prof. MUDr. J. Mayer, CSc. a Evropská urologická asociace, která týden vyhlásila. 
Seznámit co nejširší laickou veřejnost s onkologickými onemocněními v urologii s důrazem na význam včasné diagnostiky a také účinné léčby se pokusili as. MUDr. G Varga, FEBU, as. MUDr. V. Vít a prof. D. Pacík, který tiskovou konferenci moderoval. 
Konference byla navštívena reprezentativními medii a vyvolala poměrně živou diskuzi k předneseným tématům. Tiskové zprávy: 
Tisková konference
Europa UOMO
Močový měchýř
Nádory ledvin
Nádory varlat
Onemocnění prostaty

Prezentace zástupců Urologické kliniky FN Brno LF MU na největším urologickém kongresu světa a další fáze vývoje nové technologie léčby nezhoubného zbytnění prostaty (BPH). Evropsko-americká interakce

USA - ORLANDO (19. - 23. května 2014) Zástupci Urologické kliniky FN Brno (as. Dr. Varga, as. Dr. Vít a prof. Pacík) aktivně prezentovali další výsledky česko-americké spolupráce ročního sledování léčby BPH s použitím nově vyvíjené technologie na kongresu Americké urologické asociace (AUA) v Orlandu v podobě posteru „REZUM SYSTEM WATER VAPOR TREATMENT FOR BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: CHARACTERIZATION WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND RENDERING. L. Mynderse, D. Hanson, R. Robb, E.R.Ceddano, D. Pacík, G. Varga, V. Vít, T. Larson, C. Dixon“ a podiové prezentace „Transurethral Water Wapor Therapy For BPH: 1-YEAR CLINICAL RESULTS OF THE FIRST–IN-MAN AND REZUM I CLINICAL TRIALS USING THE REZUM SYSTEM. C. Dixon, E.R.Cedeno, D.Pacík, G. Varga, V. Vít, L. Mynderse“. Obě prezentace jsou ve formě abstrakt uveřejněny v impaktovaném časopise Journal of Urology. Publikace in extenso půjdou na podzim do tisku. Současně byli naši autoři vyzváni, aby se zúčastnili jednání o dalším vývoji designu této technologie, které již na místě proběhlo včetně testování různých prototypů na modelech. Profesor Pacík se zde také zúčastnil schůzky projektu Clinical Research of Endourological Society (CROES), do kterého autoři z UK FN Brno přispěli ve třech oblastech (jedna již byla publikována v impaktovaném časopise a další dvě publikace se připravují). Profesor Pacík byl navíc (jako doposud jediný účastník z ČR vybran společnou komisí EAU a AUA již do prvního ročníku tohoto programu v roce 1993) pozván prezidentem a sekretářem AUA na setkání všech účastníků každoročního programu AUA – EAU International Academic Exchange Program po 20 letech. Setkání se uskutečnilo včetně hodnocení přínosu programu při sbližování i interakci urologických názorů i přístupů mezi evropským i americkým kontinentem.


Spolupráce Urologické a Radiologické kliniky a nová terapeutické metoda v léčbě BPH

BRNO (5. - 9. září 2014) Strategické rozhodnutí vedení UK a RDK FN Brno přiblížilo českým pacientům novou méně invazivní léčbu nezhoubného zbytnění prostaty. Zcela nová a slibná minimálně invazivní metoda léčby BPH (spočívající v embolizaci prostatických arterií), která je doposud prováděna pouze na dvou pracovištích naší zeměkoule (Portugalsko a Brazílie) se v brzké době stane dostupnou i pro pacienty v ČR právě v naší nemocnici. Kolegové J. Hustý (RDK) a D. Pacík (UK) se zúčastnili dvoudenního teoretického workshopu i praktického tréningu této technologie, který jim dává kredit zavést tuto metodu i v ČR. Nepochybně přinese benefit našim pacientům.  


Urologická klinika pokračuje v česko-americkém výzkumném projektu

SWE STOCKHOLM (14. - 18. dubna 2014) V sobotu 12. 4. 2014 na kongresu Evropské urologické asociace byly prezentovány další (již střednědobé) výsledky společného mezinárodního výzkumného projektu léčby benigní prostatické hyperplazie zcela nově vyvinutou technologií spočívající v aplikaci sterilní páry do prostatické žlázy a využívající speciálních vodivých tepelných vlastností k ablaci tkáně. Technika vykazuje velmi slibné a trvalé výsledky s vysokým stupněm bezpečnostního profilu. První dvě publikace (které čekaly na výsledky první doby sledování) již byly přijaty do tisku do Journal of Urology a Journal of Endourology. Profesor Pacík diskutoval účast na dalších projektech týkajících se karcinomu prostaty a nádorů ledvin.„Characterizing Rezum system water vapor treatments for benign prostatic hyperplasia with seriál magnetic resonance imaging and 3D rendering. L Mynderse, Phanson, A robb, R. Cedano, D. Pacík, V. Vít, G Varga, T Larson, C Dixon“


Europa UOMO CZ a Urologická klinika FN Brno LF MU na výroční konferenci České urologické společnosti v Karlových Varech
KARLOVY VARY (30. října - 1. listopadu 2013) Europa UOMO CZ a Urologická klinika FN Brno se na výročním kongresu ČUS prezentovala celkem 5 aktivními sděleními:


Všechna sdělení demonstrovala mezioborovou spolupráci v rámci naší instituce, ale i s institucemi jinými včetně zahraničních. Sdělení o morfologické podstatě instraprostatické anestezie představuje světovou premiéru, protože ve spolupráci s ústavy histologie a patologické anatomie byla poprvé v prostatě demonstrována nervová zakončení, ve kterých vzniká bolest a jejich lokalizace. Sdělení vycházející z česko- americké spolupráce, představily roční sledování léčby BPH zcela novou technologií a tyto výsledky byly podkladem pro americkou FDA ke schválení multicentrické studie, která již byla zahájena. Tyto výzkumy budou nepochybně pokračovat a věříme, že brzy přinesou ovoce pro běžnou klinickou praxi.


Zástupci Europa UOMO CZ a Urologické kliniky FN Brno LF MU a česko–americká spolupráce na World Congress of Endourology

USA – NEW ORLEANS (22.- 26. října 2013) Výsledky ročního sledování pilotní studie česko-americké spolupráce byly v podobě dvou sdělení prezentovány na odborném fóru 31. World Congress on Endourology v New Orleansu a publikovány v Journal of Endourology: Dixon C, Rijo Cedano E, Pacik D, Vit V, Varga G, Mynderse L, Hanson D, Larson T. Transurethral High Energy Water Vapor Therapy for BPH; Initial Clinical Results of the First-In-Man and Rezum™ 1 Clinical Trials Using the Rezum™ System. Journal of Endourology 2013, 27 (s1): A340. Abstract nr MP23-13. Dixon C, Rijo Cedano E, Pacik D, Vit V, Varga G, Mynderse L, Hanson D, Larson T. Serial MRI and 3D Rendering Following Treatment of BPH Using High Energy Water Vapor Therapy and the Rezum™ System; Initial Results from the First-In-Man and Rezum™ 1 Clinical Trials. Journal of Endourology 2013, 27 (s1): A69. Abstract nr MP03-08.

Jedná se o zcela novou metodu méně invazivní léčby nezhoubného zbytnění prostaty, která si klade za cíl překonat všechny metody dosavadní a má k tomu veškeré předpoklady. Na základě těchto výsledků americká Food Drug Administration schválila provedení pilotní multicentrické studie, která byla již zahájena. Účast českého pracoviště v této fázi výzkumu je možno považovat za mimořádně prestižní.

Den mužského zdraví, vyvrcholení Urologického týdne

BRNO (27. září 2013) Tato osvětová akce, která byla vyvrcholením Urologického týdne a kterou organizovala Euomo.CZ, se uskutečnila v pátek 27. 9. na náměstí Svobody, kde lékaři z UK (as. Dr. Varga, FEBU a Dr. Vyhnánková) v instalovaném stanu informovali zájemce z řad laické veřejnosti o urologických onemocněních, která hrozí a postihují mužskou populaci (zájemci pak byli objednáni přímo k lékařskému vyšetření). Přes to, že akce byla zaměřena na onemocnění mužů, jejími adresáty byli jak „muži, tak i ženy, které je milují“. Zájem i účast byla bohatá (o informace projevilo zájem téměř 300 mužů i žen) a akce splnila kladený záměr. Záštitu poskytli pan ředitel MUDr. R. Kraus, MBA, pan děkan prof. J. Mayer, CSc., hejtman M. Hašek, primátor R. Onderka, předseda Rady ČT M. Uhde a v neposlední řadě výbor České urologické společnosti.

Reportáž, kterou natočila Česká TV najdete na webových adresách

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/243828-den-muzskeho-zdravi-na-rakovinu-prostaty-rocne-zemre-1500-muzu/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381990927-udalosti-v-regionech/

           
   


Urologická klinika a přijetí u prezidenta Zemana

BRNO (25. září 2013) Přednosta Urologické kliniky FN Brno profesor Dalibor Pacík byl jako laureát ceny Jihomoravského kraje, spolu s ostatními držiteli tohoto ocenění, pozván na setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Setkání s neformální diskuzí se uskutečnilo v souvislosti s návštěvou pana prezidenta v Brně v podvečer 25. září 2013 v hotelu International.


Urologický týden a EuropaUomo CZ

Urologickému týdnu vyhlášenému Evropskou urologickou asociací již byla věnována tisková konference, o které jsme informovali minulý týden. EuropaUomo CZ a urologická klinika FN Brno LF MU mu věnovala mimořádnou pozornost a realizovala řadu aktivit V tomto týdnu aktivity směřovaly ke svému vyvrcholení v podobě „Dne mužského zdraví“.

K úvodu a další popularizaci a informaci o této akci sloužily vystoupení prof. Pacíka v pořadech ČT:

Sama doma (20. 9.)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/313292320030015/video/281092
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/313292320030015/video/28110

Dobré ráno (25. 9.)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/313292320020094/obsah/281910-den-muzskeho-zdravi/ .

Mediální pozornost zdůraznily i články a rozhovory v denících (Rovnost, Metro etc), Českém rozhlase a dalších.

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna byly ve skleněných Citi Light vitrínách v měsíci září na zastávkách MHD umístěny plakáty upozorňující na nebezpečí karcinomu prostaty i možnost získat zdarma brožury na toto téma.

   


Občanské sdružení Europa UOMO CZ se podílí na osvětové akci v Brně s názvem Den mužského zdraví.
Dne 27. září 2013 budou v konzultačním stanu na náměstí Svobody k dispozici odborní lékaři z urologické kliniky FN Brno, kteří budou informovat širokou veřejnost o prevenci a léčbě urologických onemocnění.

Tisková konference „ Urologický týden – onemocnění prostaty“

PRAHA (17. září 2013) Europa UOMO CZ se sídlem na urologické klinice FN Brno MU uspořádala 17. 9. 2013 tiskovou konferenci v rámci „Urologického týdne“, vyhlášeného Evropskou urologickou asociací.

Pro rok 2013 bylo zvoleno téma Onemocnění prostaty, které koresponduje se současnými aktivitami EuropUomo na půdě Evropského Parlamentu. Tiskové konference se jako přednášející zúčastnili profesor M. Babjuk, předseda České urologické společnosti, docent M. Uhde, předseda Rady České televize a Z. Žurman, spisovatel a publicista, oba posledně jmenovaní pacienti urologické kliniky FN Brno. Konferenci uvedl a moderoval profesor D. Pacík, pod záštitou European Association of Urology, International Prostate Health Council a České urologické společnosti.

U 20 zástupců hlavních medií vzbudily zájem jak přednášky na téma nezhoubného zbytnění prostaty (Babjuk), karcinomu prostaty (Pacík), tak vystoupení obou pacientů přinášejících informace týkající se těchto onemocnění z vlastního pohledu a vyvolaly bohatou diskuzi, která se zaměřila především na zhoubný nádor prostaty.

Tisková konference tak dále přispěla k informování široké veřejnosti o těchto velmi častých a závažných onemocněních. Více informací možno najít na www.europauomo.cz

     Brožurka: Prostata, pro muže, ale i ženy, které je milují.

PRAHA (5. června 2013) V květu letošního roku jsme za pomoci partnerů a ve spolupráci s EuropaUomo The European prostate Cancer Coalition vydali brožurku s názvem Prostata, pro muže, ale i ženy, které je milují.

Prohlédnout si ji můžete na stránce http://www.europauomo.cz/brozura.php, také si můžete objednat její doručení zdarma poštou. V měsíci září proběhne propagační kampaň na city light vitrínách města Brna.Studie prováděná na urologické klinice podmínila rozhodnutí americké FDA

BRNO (21. - 24. května 2013) V uplynulém týdnu ve dnech 21. 5 – 24. 5. 2013 pokračovala na urologické klinice klinická studie druhé fáze testující zcela novou technologii (Rezum system) v léčbě nezhoubného zbytnění prostaty (BPH).

Tým amerických pracovníků (konstruktérů technologie, regulatorních i výzkumných pracovníků) strávil v naší nemocnici více než 3 dny, kdy bylo léčeno dalších 8 pacientů vybraných dle nejpřísnějších kritérií. Jako operatéři se vystřídali prof. Pacík, as. Varga a as. Vít. Výkony proběhly hladce a bez jakýchkoliv komplikací, za hladký organizační průběh je třeba poděkovat všem zapojeným pracovníkům kliniky, COS a KARIM. Američané byli navýsost spokojeni se všemi aspekty provedení a vyjádřili to předáním děkovné plakety (viz obrazová příloha) a úroveň naší nemocnice považují za zcela srovnatelnou s předními americkými institucemi včetně kupř. Mayo Clinic, ze které pochází jeden z přítomných amerických výzkumníků.

Zkoumaná technologie představuje zcela převratný energetický zdroj s velkým zázemím základního výzkumu a počáteční klinické výsledky jsou velmi slibné.

Jistě není bez zajímavosti, že první naše výsledky, které byly již prezentovány na kongresu Evropské urologické asociace v Miláně v březnu t.r. (o kterém jsme již referovali dříve), byly tím zásadním informačním zdrojem pro vydané rozhodnutí souhlasu americké Food and Drug Administration s provedením multicentrické americké pilotní studie a rovněž k modifikaci konstrukce aplikační technologie.

Studie bude samozřejmě pokračovat a nyní jsou již před podáním publikace do dvou urologických prestižních časopisů s impakt faktorem. Připravují se další analýzy léčby u speciálních podskupin (pacienti na antikoagulační a antiagregační léčbě, poruchami hemokoagulace apod).

Je nejenom přínosné, ale i morálně a duševně oceňující a stimulující, stát u zrodu něčeho skutečně nového v operační praxi.


Propagace na obrazovkách magistrátu města Prahy

PRAHA (1. dubna 2013) Na plazmové obrazovky magistrátu města Prahy byl zařazen snímek z kampaně Europa UOMO CZ v boji proti rakovině prostaty. Monitory jsou umístěné ve Škodově paláci v Jungmannově ulici a na Nové radnici na Mariánském náměstí. Děkujeme.
Záštita primátora hlavního města Prahy

PRAHA (14. ledna 2013) Primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSC., převzal záštitu nad projektem Europa UOMO CZ. Zároveň nám byla nabídnuta možnost propagace na portále praha.eu a na plazmových obrazovkách magistrátu ve Škodově paláci a Mariánském náměstí v Praze.

Billboardová kampaň

PRAHA (31. října 2012) V měsíci říjnu byla realizovaná osvětová kampaň v oblasti onemocnění prostaty. 20 billboardů v Praze a 20 billboardů v Brně vzbuzovalo zájem o prevenci rakoviny prostaty. Ve spolupráci se společností PRO.MED.CS bylo sdružení Europa UOMO CZ partnerem souběžné billboardové kampaně v oblasti inkontinence se stejným počtem billboardů.

 
 

Tisková konference – Urologická onemocnění aneb jak chutná vlastní medicína

PRAHA (19. září 2012) Ve středu dne 19. 9. 2012 uspořádala EuropaUOMO CZ se sídlem na urologické klinice FN Brno v Praze tiskovou konferenci u příležitosti „Evropského dne karcinomu prostaty“ vyhlášeného EuropaUomo (celoevropskou koalicí boje proti karcinomu prostaty) a „Urologického týdne“ vyhlášeného Evropskou urologickou asociací. Hlavními tématy konference byly rakovina prostaty, onemocnění kameny močových cest a pohled lékaře z „druhé strany barikády“ „Jak chutná vlastní medicína“. Jako řečníci se zúčastnili profesor Dalibor Pacík, předseda EUomo CZ a přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU a profesor Marek Babjuk, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK. Akce vyvolala pozornost medií, zúčastnilo se jí asi 20 zástupců hlavních medií v ČR a následně potom živou a bohatou asi hodinovou diskuzi. Celá akce byla v úzké spolupráci a pod záštitou děkana LF MU prof. J. Mayera, ředitele FN Brno MUDr. R. Krause, MBA, České urologické společnosti, EuropaUomo, European Association of Urology a International Prostate Health Council. Ve stejné době proběhla celoevropská akce a konference na půdě Evropského parlamentu v Bruselu se zástupci EUomo a EAU.Tiskové zprávy 
Tisková zpráva Europa UOMO CZ 1
Tisková zpráva Europa UOMO CZ 2
Tisková zpráva Europa UOMO CZ 3

Tiskoviny o prostatě 
Evropský den karcinomu prostaty - leták
Evropský den karcinomu prostaty - brožura

Tiskoviny o litiáze 
Slovníček pojmů týkajících se močových kamenů v ledvině a močovodu
Příčiny močových kamenů v ledvině a močovodu
Příznaky a diagnostika močových kamenů v ledvině a močovodu
Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu
Prevence recidivy močových kamenů
Metabolické vyšetření u pacientů s močovými kameny
v ledvině nebo močovodu
Základní informace o močových kamenech v ledvině a močovodu
Dotazy a poznámky

Jak chutná vlastní medicína
Jak chutná vlastní medicína

Životopisy řečníků
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Aktuální pohled na konvenční a roboticky asistovaný přístup k radikální prostatektomii

Přednášku prof. MUDr. Dalibora Pacíka, CSc., která na vyzvání zazněla na půdě Zdravotního výboru Parlamentu ČR 8. 12. 2011 a na slovenském WinterForu dne 25. 1. 2012, si můžete přečíst zde.


O české účasti na valném shromáždění Europa UOMO

ANTVERPY (12. - 14. října 2011). V belgických Antverpách se ve druhé dekádě října uskutečnilo valné shromáždění celoevropské ligy boje proti karcinomu prostaty Europa UOMO. Za ČR se zúčastnil předseda Europa UOMO CZ profesor Dalibor Pacík z Urologické kliniky FN Brno, který přednesl zprávu o aktivitách české organizace. Přítomnými byla zhodnocena jako velmi aktivní. Byl vytvořen a odsouhlasen strategický plán pro další období, spolupráce s ESO i Evropským parlamentem.


Kalendář na rok 2012 s významnými urologickými milníky

PRAHA (11. října 2011) Urologická klinika Brno byla iniciátorem jedinečného nástěnného kalendáře s významnými urologickými milníky. Fotografie jsou použity vodopády Čech a Moravy. Tváří kalendáře je doc. Milan Uhde a pan Zdeněk Žurman, kteří byli ochotni podělit se o svůj příběh.


Tisková konference – prevence rakoviny prostaty.

PRAHA (13. září 2011). V divadle Karlín se za účasti předních odborníků uskutečnila tisková konference v rámci Evropského týdne urologie. Zúčastnilo se jí 22 novinářů, včetně zástupců České televize a Českého rozhlasu. Významným hostem konference byl doc. Milan Uhde.Hostem v pořadu Barvy života byl prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., přednosta urologické kliniky v Brně

Nenechte si uniknout jedinečný rozhovor s jedním z největších odborníků v oblasti urologie, který byl hostem v oblíbeném pořadu Barvy života. www.europauomo.cz/videogalerie.php

Aktivní účast zástupců Urologické kliniky FN Brno na EAU 10th Central European Meeting (CEM)

BRATISLAVA (22. října 2010) - Výročního European Association of Urology 10th CEM, který se konal za účasti vedoucích představitelů EAU 22. – 23. října 2010 v Bratislavě, se zúčastnili se svými původními sděleními zástupci Urologické kliniky FN Brno. Prim Čermák a Dr. Marečková prezentovali výsledky dlouhodobých projektů v oblasti karcinomu prostaty (probíhajích také ve spolupráci s Ústavem patol. anat.), které byly současně uveřejněny v Suplementu časopisu European Urology (IF 7,16): Čermák A., Marečková N., Pacík D.: Evaluation of an additive effect of an anaesthetic suppository to injection anaesthesia in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. European Urology Supplements, EU ACME, 9, 2010, s. 655. Marečková N., Pacík D., Čermák A., Křen L., Pavlovský Z.: Post prostatectomy in-vitro biopsy findings in patients with clinically significant cancer: How reliable are results of Vienna nomogram biopsy? European Urology Supplements, EU ACME, 9, 2010, s. 655.

Urologická klinika FN Brno a edukace praktických lékařů i urologů

PRAHA, BRNO (11. října 2010, 18. října 2010) - Ve dnech 11. října 2010 (Brno) a 18. října 2010 (Praha) se uskutečnil 5. ročník přednáškového cyklu projektu Preventio jehož cílem je edukovat lékaře prvního kontaktu s pacientem (praktické lékaře i urology) o aktuálních otázkách tématu karcinomu prostaty. Již tradiční záštitu poskytnul International Prostate Health Council a partnerem projektu se stalo pacientské sdružení EuropaUomo CZ o.s. Téma bylo tentokrát zaměřeno na otázky primární prevence, souvislosti karcinomu prostaty a zánětu i nezhoubného zbytnění prostatické žlázy, smyslu časné diagnostiky ale i léčby pokročilého onemocnění, které se ale ještě nedostalo do beznadějného nevyléčitelného stadia. Složení přednášejících reprezentovalo dobrou spolupráci moravských i českých urologů, sympozia se zúčastnili as. MUDr. I. Anděl (BN Zlín), Doc. MUDr. J. Heráček (FNKV Praha), as. MUDr. V. Vít (FN Brno), Doc. MUDr. R. Zachoval (FTN Praha) a Prof. MUDr. D. Pacík (FN Brno), který program sestavil, moderoval a byl jeho odborným garantem. Přednášky vyvolaly zájem i diskuzi, zejména v pražském regionu byla účast nadstandardně vysoká (více než 250 účastníků) a diskuze velmi bohatá a bouřlivá.

Urologický týden 2010 v ČR a Urologická klinika FN Brno

PRAHA (13. – 17. září 2010) - U příležitosti Urologického týdne 2010 vyhlášeného Evropskou urologickou asociací (EAU) organizovala EuropaUomo CZ se sídlem na Urologické klinice FN Brno pod záštitou EAU, České urologické společnosti a International Prostate Health Council dne 13. září 2009 v kongresovém centru v Praze tiskovou konferenci. Cílem bylo upozornit na narůstající výskyt urologických onemocnění (především rakoviny prostaty, nezhoubného zbytnění prostaty a poruch erekce), jejichž nárůst bude se stárnutím populace pokračovat. Sestavením odborného programu byl EAU pověřen profesor Pacík z Urologické kliniky FN Brno, který informoval o karcinomu prostaty, dále vystoupil profesor Hanuš z 1. LF UK a VZN a docent Heráček ze 3. LF UK v Praze. Tisková konference byla navštívena zástupci všech hlavních medií včetně ČT a vyvolala značnou pozornost, jejímž projevem byla nezvykle bohatá a intenzivní diskuze. Součástí aktivity je distribuce informačních materiálů všem praktickým lékařům v ČR.

Všichni účastníci dostali řadu informačních materiálů, které stejně jako více informací o urologickém týdnu najdete na www.urologyweek.org (v anglickém jazyce) nebo na www.europauomo.cz/urology-week.php
(v českém jazyce).

Urologové ve spolupráci s epidemiology a interními specialisty hledají cesty jak zlepšit péči o pacienty s nádory uropoetického systému

PRAHA (8. srpna 2010) - Na výroční konferenci České urologické společnosti, která se konala 6. – 8. října 2010 v Praze přednesl MUDr. E. Geryk dvě prezentace mezioborového týmu: „Geryk E., Dítě P., Kozel J., Štampach R., Kubíček P a Pacík D. Časové a geografické rozložení nádorových multiplicit vylučovacích cest 1976 – 2005“ a „Geryk E, Pacík D. Dítě P., Čermák A., Vít V. Vícečetné karcinomy ledvin u české populace.“ zaměřené na multiplicitní výskyt nádorového bujení s cílem hledat a najít cesty jak zlepšit péči o tyto nemocné. Profesor Pacík byl vědeckým výborem konference pověřen k moderování sekce s tématem „Benigní prostatická hyperplazie, Andrologie, Infertilita“.

Tisková konference - společný projekt Urologické kliniky FN Brno a Urologické kliniky VFN UK

BRNO (14. června 2010) - Ve VIP salonku Kampusu MU v Brně se konala tisková konference organizovaná FN Brno a VFN LF UK pod záštitou International Prostate Health Council a EuropaUomoCZ s tématem „Rakovina prostaty – přijít včas je důležité“. Hlavní odborná sdělení přednesl profesor D. Pacík - přednosta Urologické kliniky FN Brno (Časný přístup k časné diagnostice karcinomu prostaty, individualizace léčby), profesor T. Hanuš – přednosta Urologické kliniky VFN (Pozdní záchyt rakoviny prostaty) a odb as. UK FN Brno K. Karmašová (Diagnostika karcinomu prostaty). Akce se zúčastnil rovněž pacient Zdeněk Žurman s vlastním příběhem (Přišel jsem na vyšetření včas). Pozvání přijali zástupci všech hlavních medií včetně ČT a program vyvolal bohatou diskuzi a ohlasy se objevily v mediích během 24 hodin. Tiskovou zprávu naleznete zde.Tisková konference - společný projekt Urologické kliniky FN Brno a Urologické kliniky VFN UK

PRAHA (8. června 2010) - V Akademickém klubu Faustova domu v Praze se konala tisková konference organizovaná VFN LF UK a FN Brno pod záštitou International Prostate Health Council a EuropaUomoCZ s tématem „Rakovina prostaty – přijít včas je důležité“ Tiskovou konferenci uvedl prof. MUDr. Tomáš Zíma, děkan 1. LF UK a zástupce VFN. Hlavní odborná sdělení přednesl profesor Pacík - přednosta Urologické kliniky FN Brno (Časný přístup k časné diagnostice karcinomu prostaty, individualizace léčby) a profesor Hanuš – přednosta Urologické kliniky VFN (Pozdní záchyt rakoviny prostaty). Akce se zúčastnil rovněž pacient s vlastním příběhem (Přišel jsem na vyšetření včas). Akce se zúčastnili zástupci všech hlavních medií včetně ČT a vyvolala bohatou diskuzi a její ohlasy se objevily v mediích během 24 hodin. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Pozvánky na tiskovou konferenci naleznete zde: Praha, Brno.


Reportáž České televize k projektu obou Urologických klinik můžete vidět na připojené adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000100627-udalosti/obsah/118615-rakovina-prostaty/

Nejvýznamnější urologický kongres roku se neobešel bez příspěvku kolektivu urologické kliniky FN Brno

USA - SAN FRANCISCO (28. května 2010) - Největší a nejvýznamnější vědecký urologický kongres na světě (Annual Meeting American Urological Association), který se konal 28. května - 4. června 2010 v San Francisku zahrnul do svého odborného programu i podiovou prezentaci kolektivu Urologické kliniky FN Brno, která zhodnotila zkušenosti posledních 5 let s biopsií prostaty. Zúčastnili se ho aktivně prim. Čermák, as. Karmašová a prof. Pacík. Abtraktum sdělení bylo publikováno v impaktovaném časopise Journal of Urology: INFECTIOUS COMPLICATIONS OF PROSTATE BIOPSY: THE CHANGES IN ANTIBIOTICS RESISTANCE PATTERNS – THE REVIEW OF 5-YEAR PERIOD
Ales Cermak, Natalia Mareckova, Dalibor Pacik, Kamila Karmasova. The Journal of Urology April 2010 (Vol. 183, Issue 4, Supplement, Page 817).
Profesor Pacík se jako jediný pozvaný reprezentant České republiky zúčastnil setkání s vedením Americké urologické asociace a jako člen International Prostate Health Council jeho pracovní schůzky s přípravou designu nové mezinárodní multicentrické studie.

Doporučená centra Na stránky jsme umístili seznam doporučených lékařských center, kde vám ochotně poradí přední odborníci z České republiky. Seznam naleznete zde

Včasné zjištění karcinomu prostaty zachraňuje lidské životy

BRNO (2. února 2010) - Na popularizaci závažného celospolečenského problému, jímž je rakovina prostaty, se trvale zaměřuje prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., předseda Europa UOMO CZ a přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Na tiskové konferenci s tématem „Onemocnění prostaty“, kterou uspořádala společnost Berlin Chemie, v úterý 2. února v brněnském hotelu International znovu připomněl, že muži jsou stále více ohroženi rakovinou prostaty, která je jedním z nejčastějších zhoubných onemocnění v celé Evropě. „V současnosti víme s jistotou, že screening karcinomu prostaty zachraňuje lidské životy,“ zdůraznil prof. Pacík. „Rakovinu prostaty lze totiž léčit, a většinou i vyléčit, pouze v časném stadiu, např. když je nádor ohraničený na prostatickou žlázu,“ uvedl při prezentaci. Podtrhl v té souvislosti význam i aktivity české odnože Evropské koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO CZ. Prezentace se zaměřila i na nezhoubné zbytnění prostaty, které narušuje svými příznaky především mužovu kvalitu života a kterým trpí prakticky každým muž, který dosáhne věku 50 let a má normální funkci varlat. I tady je vždy zásadní odlišit toto onemocnění od rakoviny prostaty, zdůraznil Pacík.

Odborné semináře o pozitivním ovlivňování života pacientů s karcinomem prostaty

BRNO (8. prosince 2009) - Na téma „Karcinom prostaty a metastázy v kostech: Jak pozitivně ovlivnit život pacientů“ se zaměřil odborný seminář, který se uskutečnil 8. prosince v Brně v rámci cyklu sympozií Preventio. K závažným otázkám se vyslovili přední odborníci zejména z Jihomoravského kraje: představitelé Europa UOMO CZ - předseda sdružení prof. MUDr. Dalibor Pacík, přednosta UK FN Brno, a MUDr. Vítězslav Vít vedoucí onkologické poradny ze stejné kliniky, spolu s nimi prim. MUDr. Jana Katolická z FN u svaté Anny v Brně a doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ředitel brněnského Institutu biostatistiky a analýz. V následujících měsících by se obdobné semináře, spojené rovněž s hodnocením a zkušenostmi v jednotlivých regionech, měly konat i v dalších krajích České republiky. Lze předpokládat jejich užitečný přínos pro jednání se zdravotními pojišťovnami, což by mohlo výrazně ovlivnit dostupnost kvalitní léčby a života pacientů s karcinomem prostaty. Pro informace o seminářích sledujte webové stránky http://www.europauomo.cz/odkazy.php a http://www.preventio.cz/

Cena Jihomoravského kraje pro profesora MUDr. Dalibora Pacíka, CSc.

BRNO (23. října 2009) - Předseda Europa UOMO CZ a přednosta UK FNB profesor Dalibor Pacík převzal v předvečer říjnového státního svátku Cenu Jihomoravského kraje. Při slavnostním večeru v brněnském divadle Radost bylo v pátek 23. října spolu s ním poctěno dalších osm osobností, jichž si kraj považuje, mezi nimi také místopředseda vlády a ministr národní obrany Martin Barták, dlouholetý generální ředitel Brněnských veletrhů a výstav Jiří Škrla nebo spisovatel Jan Kostrhun. Blahopřejeme!

Životopis laureáta naleznete zde

Urology Week poukázal na rostoucí význam problematiky urologie

PRAHA (15. září 2009) - Témata, která vyhlásila European Association of Urology v rámci Urology Week 2009, přiblížila tisková konference v úterý 15. září v pražském Divadle Karlín. Uspořádalo ji občanské sdružení Europa UOMO CZ (blíže www.europauomo.cz a www.europa-uomo.org) pod záštitou International Prostate Health Council a České urologické společnosti. Cílem bylo upozornit širokou veřejnost na problematiku urologie, jejíž význam bude dramaticky narůstat se stárnutím populace. V letošním roce byla hlavními tématy onemocnění prostaty a erektilní dysfunkce. Tiskové konference se zúčastnili zástupci všech hlavních medií v ČR. Společně ji moderovali přednosta Urologické kliniky FNB profesor Dalibor Pacík, předseda Europa UOMO CZ, a přednosta Urologické kliniky VFN profesor Tomáš Hanuš, místopředseda Europa UOMO CZ a člen výboru ČUS. Prezentace doprovázená českou mutací materiálů EAU (více na webu europauomocz) vyvolala následnou dlouhou diskuzi svědčící o zájmu medií o tento problém.

Tiskové zprávy a materiály k Týdnu urologie 2009
Tisková zpráva Europa UOMO CZ
Tisková zpráva výskyt rakoviny prostaty
Onemocnění prostaty obecně
Screening
Skládačka erektilni dysfunkce 2009
Skládačka erektilni dysfunkce new 2009
Skládačka prostata 2009
Skládačka prostata new 2009
Plakát erektilní dysfunkce varianta 1 2009
Plakát erektilní dysfunkce varianta 2 2009
Plakát prostata varianta 1 2009
Plakát prostata varianta 2 2009

Životopisy řečníků
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrCs.Partneři tiskové konferenceJak přimět muže k preventivnímu vyšetření prostaty?

BRNO (19. června 2009) - Prof. MUDr. Dalibor Pacík, přednosta urologické kliniky FN Brno, byl hostem pořadu České televize převážně pro ženy s názvem „Sama doma“, vysílaném z Brna v pátek 19. června. V rozhovoru s redaktorkou Petrou Špičkovou se společně zaměřili na to, jak přimět muže k preventivnímu vyšetření prostaty. Shodli se, že právě ženy v tom mohou hrát a také sehrávají významnou roli. Součástí pořadu byla také reportáž z otevření výstavy fotografií Tichá nemoc a osobní výpověď pacienta po úspěšné operaci karcinomu prostaty na urologické klinice FN Brno. O tom, že toto téma veřejnost velmi zajímá, svědčil i značný počet dotazů diváků (celkově 75), na které prof. Pacík v průběhu pořadu odpovídal. Podrobně si o tom můžete přečíst v nabídce Poradna, v rubrice Otázky a odpovědi.

Tichá nemoc - o karcinomu prostaty v obrazech

BRNO (18. června 2009) - Výstava fotografií Doc. Mgr. Jindřicha Štreita s názvem Tichá nemoc, jejichž společným tématem je karcinom prostaty, byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 18. června ve 3. NP pavilonu L bohunické nemocnice za osobní účastí autora, dále náměstka ředitele nemocnice Doc. MUDr. Lubomíra Hakla, CSc. a Prof. MUDr. Dalibora Pacíka, CSc, přednosty UK. Autor působivých fotografií Doc. Jindřich Štreit se zúčastnil po vernisáži výstavy spolu s Prof. Daliborem Pacíkem tiskové konference, na které Prof. Pacík prezentoval aktuální informace o karcinomu prostaty. Oba poté odpovídali na dotazy novinářů. Všem zájemcům bude výstava přístupná až do konce července. Je zároveň první velkou veřejnou aktivitou sdružení Europa UOMO CZ, které se zaměřuje na co nejširší informovanost o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých.

Sympozium o důvodech časné léčby karcinomu prostaty

PRAHA (21. května 2009) - Novinky týdne na webu FN Brno informovaly, že 21. května 2009 se v hotelu Iris v Praze konalo sympozium „Důvody k časné léčbě karcinomu prostaty“, které pořádala Katedra vzdělávání lékařů a jiných vysokoškoláků, subkatedra vzdělávání lékařů NCO NZO v Brně ve spolupráci se společností AstraZeneca. Sympozium bylo určeno specialistům urologům a onkologům a byly na něm prezentovány výsledky 4. analýzy programu Early Prostate Cancer (s mediánem sledování 9,7 let), který představuje největší mezinárodní multicentrickou studii s karcinomem prostaty na světě.
Zástupci českých center této studie Doc. L. Jarolím (FN Motol), prim E. Kindlová (FN Vinohrady), Doc. V. Študent (FN Olomouc) a Prof. D. Pacík (FN Brno) na sympoziu prezentovali jak výsledky 4. analýzy, tak výsledky vlastních souborů pacientů. Přednášky vyvolaly živou diskuzi účastníků a přispěly k aktuální informovanosti odborné veřejnosti o nejnovějších poznatcích.

UK a Preventio na startu nového projektu péče o pacienty s karcinomem prostaty

BRNO (12. května 2009) - Novinky týdne na webu FN Brno informovaly, že 12. května 2009 v kongresovém sále hotelu Noem Arch v Brně se uskutečnil odborný seminář s tématem „Karcinom prostaty a metastázy v kostech: Jak pozitivně ovlivnit život pacientů?“. Seminář zahájil další projekt programu Preventio, který si předsevzal mapovat epidemiologickou situaci výskytu pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty v jihomoravském regionu a výrazně zlepšit kvalitu péče o tyto nevyléčitelně nemocné pacienty. Semináře se zúčastnila většina ambulantních specialistů oboru urologie i zástupci lůžkových oddělení daného regionu. Přednášeli MUDr. Vítězslav Vít z Urologické kliniky FN Brno, MUDr. J. Katolická z Urologického oddělení FN U sv. Anny v Brně a Profesor MUDr. Dalibor Pacík, CSc., který seminář moderoval.

Urologická klinika aktivně v evropských strukturách

BRNO (23. března 2009) – Novinky týdne na webu FN Brno informovaly, že ve dnech 17. až 21. března 2009 se tým pracovníků Urologické kliniky (prim. Čermák, Dr. Karmašová, Dr. Nussir, prof. Pacík a Dr. Vít) aktivně zúčastnil kongresu European Association of Urology (EAU) ve Stockholmu a prezentoval zde sdělení „Anesthesia in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: The comparison of four different methods“, které bylo současně publikováno v impaktovaném časopise European Urology. Sdělení vyvolalo živou diskuzi a vedlo k návrhu modifikovat doporučené postupy týkající se anestezie při provádění biopsie prostaty.
Novinky týdne dále čtenáře informovaly, že prof. Pacík se zúčastnil jako předseda Europa UOMO CZ (více na www.europauomo.cz) jednání Evropské koalice proti karcinomu prostaty Europa UOMO (více na www.europa-uomo.org), podporované EAU, European School of Oncology a Evropskou komisí. Byla zde projednána strategie dalšího programu, zaměřeného na informovanost pacientů.Europa UOMO už i v České Republice

BRNO (7. listopadu 2008) - Novinky týdne, pravidelná součást webu Fakultní nemocnice Brno, své čtenáře informovaly, že na valné hromadě v sídle občanského sdružení Europa UOMO CZ, která se uskutečnila 6. listopadu 2008 na Urologické klinice FN Brno, bylo ustaveno vedení tohoto sdružení. Jak vyplývá ze sdělení Novinek týdne, jedná se o českou odnož Evropské koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO, která za podpory a pod záštitou Evropské komise, European Association of Urology a European School of Oncology hodlá pravdivě a přiměřenou formou informovat zejména laickou veřejnost o závažnosti onemocnění karcinomu prostaty. V této souvislosti zamýšlí nacházet podporu pro zabezpečení kvality života pacientů s tímto onemocněním a jejich blízkých, dále podporovat šíření a výměnu informací o karcinomu prostaty, posilovat uvědomění a napomáhat vhodným diagnostickým a prognostickým postupům. Také si klade za cíl zdůrazňovat nutnost časného zjištění této choroby, vést kampaň za přístup k optimální léčbě, zabezpečit kvalitní podpůrnou péči při a po léčbě, zabezpečit multiprofesionální kvalitu péče a vhodnou lékařskou infrastrukturu, oceňovat dobrou klinickou praxi a podporovat její vývoj. Předsevzala si usilovat o to, aby pacienti znali svá práva a měli možnost dostat další lékařský názor.
Novinky týdne kromě jiného uvedly, že předsedou občanského sdružení Europa UOMO CZ je prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., přednosta Urologické kliniky FN Brno, a místopředsedou prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., zástupce přednosty Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE